Reklamation och Garanti


Er garanti gäller i 1 år  från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva produkten. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti kontaktar du   prestigestockholm@gmail.com. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet samt bilder på er produkt. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande eller brev.

Om en produkt ska bytas ut görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt utgått ur sortimentet har kunden istället rätt till återbetalning.

Returförsändelsen betalas av PRESTIGE STOCKHOLM om er produkt har drabbats av fabrikationsfel. Hittar PRESTIGE STOCKHOLM inte någon av de defekter som finns beskrivna hos produkten kommer produkten att skickas tillbaka till kunden. 

Vi följer konsumentköplagen om 3 års reklamationsrätt. För att kunna reklamera en vara krävs att felet fanns från början. Du får alltså inte själv ha orsakat felet. Skador som uppstår vid felaktig användning eller montering går inte att reklamera. Detta gäller till exempel felaktigt monterade skärmskydd då denna typ av produkt kräver noggrannhet för att fungera optimalt.
PRESTIGE STOCKHOLMs garanti täcker inte följande:
-estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t. ex. mindre repor, slitage av läder och flagnad färg etc.);
-fel eller skador som orsakats av felaktig användning, slarv (slag, bucklor, krosskador, fall etc.), olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering;
-defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten eller skador som uppkommit för att produkten blivit direkt utsatt för UV-strålning.
Notera att värdet på din produkt minskar över tid och att hänsyn tas till detta vid bedömning av garantiärenden.